Sektioner

Coop, Sverige

1 2 3 4

I Sverige samarbetar butikskedjan Coop med varumärkena Abba Seafood och Findus. De kommunicerade med  sina kunder i alla sina 720 butiker.

Butikskampanjen förstärktes av en nationell reklamkampanj. Flygblad delades ut till 3 miljoner Coop medlemmar.

För att stödja kampanjen lanserade MSC och Coop tillsammans en plats på MSC:s hemsida som gav en direkt länk till coop, www.msc.org/Coop och på så vis ökade synligheten för företagets engagemang för hållbart fiske

Den nationella i butikskampanjen resulterade i att försäljningen av MSC-märkta produkter ökade med mellan  200 och 500 procent.

"Att köra en gemensam kampanj tillsammans med viktiga varumärken som Abba Seafood och Findus har gjort det möjligt för oss att bygga upp medvetenhet om vikten av hållbara fisk och skaldjursprodukter hos våra kunder. Den betydande ökningen i försäljningen av MSC-certifierade produkter hjälper till att ge kraftfulla incitament för att uppmuntra andra fisken att gå med i MSC-programmet ".

Mikael Robertsson, miljöchef Coop Sverige