Seksjoner
 

Vilkår og betingelser for bruk

Vilkårene for bruk som er fastsatt på denne siden og retningslinjene for personvern (sammen med "Nettstedets vilkår og betingelser"), gjelder for bruken din av http://marketing.msc.org ("Nettstedet"). Nettstedets vilkår og betingelser gjelder for deg uansett om du er en gjest eller registrert bruker av nettstedet. Les nettstedets vilkår og betingelser nøye. Ved å fortsette å bruke nettstedet, anses det at du har godtatt nettstedets vilkår og betingelser. MSC kan endre nettstedet vilkår og betingelser til enhver tid. Sjekk denne siden og personvernerklæringen regelmessig. Disse vilkårene og betingelsene for bruk ble sist oppdatert 31. oktober 2011.

Hvis du er en miljømerket rettighetshaver, i den grad at noen av disse vilkårene og betingelsene for nettstedet er i konflikt med noen av vilkårene i avtalen til miljømerket mellom deg og MSCs heleide datterselskap, Marine Stewardship Council International Limited (bedriftsnr. 3486485), skal vilkårene til miljømerket være gjeldende.

Om oss

Nettstedet drives av Marine Stewardship Council ("MSC"). MSC er en veldedig organisasjon registrert i England og Wales under registreringsnummer 1066806, med hovedkontor på Marine House, 1 Snow Hill, London EC1A 2DH. MSC opererer over hele verden, blant annet i følgende land: England og Wales, Australia, Frankrike, Tyskland, Japan, Nederland, Skottland, Sør-Afrika, Spania, Sverige og Amerika.

Bruk av nettstedet

Du kan få tilgang til nettstedet på en midlertidig basis. MCS forbeholder seg retten til å trekke hele eller deler av nettstedet eller for å endre tjenestetilbudet eller informasjon og materiell som tilbys på nettstedet til enhver tid og uten forvarsel. MSC er ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå hvis nettstedet eller noen del av det er ikke tilgjengelig i en periode.

Informasjonskapsler

Les retningslinjene for personvern for detaljer om hvordan MSC behandler informasjon om deg og for detaljer om hvordan informasjonskapsler brukes på nettstedet.

Nøyaktighet av informasjon og pålitelighet

Informasjon og materiell som tilbys på nettstedet er kun for informasjonsformål. MSC gir ingen garantier eller betingelser for nøyaktigheten av informasjonen og/eller materialet på nettstedet, og fraskriver seg alt ansvar som oppstår fra enhver tillit som du få fra materialene på nettstedet.

Tilgjengelighet

MSC vil forsøke å sikre at dette nettstedet er tilgjengelig 24 timer i døgnet, men vil ikke være
ansvarlig hvis av en eller annen grunn, nettstedet er utilgjengelig noen tid eller i en periode. MSC vil ha rett til å nekte tilgang til dette nettstedet midlertidig eller permanent og uten forvarsel.

MSC vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår i kontrakt, erstatning eller på annen måte hvis dette nettstedet er utilgjengelig eller er suspendert eller annen grunn.

Immaterielle rettigheter

MSC er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet og/eller har tillatelse til å gjengi slike rettigheter, inkludert (men ikke begrenset til) infografikk og tekst, grafiske bilder, lyd- og videomaterialer. Alle slike rettigheter er reservert.

Du kan skrive ut eller laste ned informasjon eller materiale fra nettstedet, forutsatt at:

(a)   opphavsrett og andre immaterielle rettigheter også blir utskrevet, kopiert og/eller nedlastet sammen med informasjonen eller materialet,

(b)   du ikke endrer eller modifiserer på noen måte informasjonen eller materialet som tilbys på nettstedet, og

(c)   informasjonen eller materialer ikke brukes på en måte som kan skade MSCs omdømme eller MSCs evne til å nå sine mål.

Du må ikke uten MSCs skriftlige samtykke:

(a)   innlemme informasjon eller materiale på nettstedet i annet arbeid, publisering eller kringkasting (i papirkopi av elektronisk form),

(b)   bruke kommersielt noe av informasjonen eller materialet på nettstedet, eller

(c)   reprodusere, dele, overføre, publisere eller gjøre tilgjengelig for allmennheten noe av informasjonen eller materialet på nettstedet.

Koblinger til tredjeparts nettsteder

Der hvor hjemmesiden inneholder koblinger til et nettsted som er levert av en tredjepart, er slike koblinger gitt kun for informasjonsformål. Separate vilkår og betingelser for bruk og retningslinjer for personvern gjelder for tredjeparters nettsteder. MSC har ikke kontroll over informasjon eller materiale gitt på tredjeparters nettsteder. MSC er ikke ansvarlig for tredjeparters nettsteder eller for tap eller skade som kan oppstå fra bruken din av slike nettsteder.

Lenking til nettstedet

Du kan lage lenker til nettstedet, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig, lovlig og ikke villedende, men MSC forbeholder seg retten til å trekke tilbake tillatelse til lenking uten varsel.

MSC kan ikke garantere at dette nettstedet er fritt for virus eller tekniske mangler av noen beskrivelse, og påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske problemer som følge av bruken din av dette nettstedet.

Jurisdiksjon og gjeldende lovverk

De engelske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle krav som oppstår fra eller er relatert til besøket ditt på nettstedet. Eventuelle tvister eller krav som følge av eller er i forbindelse med nettstedets vilkår eller innhold skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales.