Sektion
 

Vilkår for brug

De vilkår og betingelser for brug, der fremgår af denne side, og vores persondatapolitik (samlet "vilkår og betingelser for webstedet") gælder for din brug af http://marketing.msc.org ("webstedet"). Vilkårene og betingelserne for webstedet gælder for dig, uanset om du er gæst eller registreret bruger på webstedet. Læs vores vilkår og betingelser for webstedet omhyggeligt. Hvis du forsætter med at bruge webstedet, accepterer du disse vilkår og betingelser for webstedet. MSC kan til enhver tid ændre vilkårene og betingelserne for webstedet. Tjek med jævne mellemrum denne side og vores persondatapolitik. Disse vilkår og betingelser for brug er senest blevet opdateret den 31. oktober 2011.

Hvis du har en miljømærke-licens, og nogen af disse vilkår og betingelser for webstedet er i modstrid med vilkår i miljømærke-licensen mellem dig og MSC's fuldt ejede datterselskab Marine Stewardship Council International Limited (virksomhedsnr. 3486485), er det vilkårene i miljømærke-licensaftalen, som er gældende.

Om os

Dette websted drives af Marine Stewardship Council ("MSC"). MSC er en non-profit-organisation, der er registreret i England og Wales under registreringsnummeret 1066806 og har hovedkontor på Marine House, 1 Snow Hill, London EC1A 2DH. MSC har aktiviteter over hele verden, herunder i følgende lande: England og Wales, Australien, Frankrig, Tyskland, Japan, Holland, Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige og USA.

Brug af webstedet

Du kan få adgang til webstedet på midlertidig basis. MSC forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at trække hele eller dele af webstedet tilbage eller ændre den tilbudte tjenesteydelse eller de oplysninger eller det materiale, der gøres tilgængeligt på webstedet. MSC kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for tab eller skade, der opstår, fordi webstedet eller dele af webstedet ikke er tilgængeligt i en periode.

Cookies

Læs vores persondatapolitik for at få at vide, hvordan MSC behandler oplysninger om dig, og hvordan cookies anvendes på webstedet.

Oplysningernes nøjagtighed og brugerens tiltro til oplysningerne

Oplysningerne og materialet på dette websted er kun til orientering. MSC giver ingen garantier og fralægger sig ethvert ansvar og enhver betingelse vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne og/eller materialet på webstedet og frasiger sig ethvert ansvar og enhver erstatningspligt, der har forbindelse til den tiltro, du har til oplysningerne og materialet på webstedet.

Tilgængelighed

MSC vil bestræbe sig på, at dette websted er tilgængeligt 24 timer i døgnet, men kan ikke gøres ansvarlig, hvis webstedet ikke er tilgængeligt i et tidsrum eller en periode, uanset grunden til dette. MSC har ret til at spærre adgangen til dette websted midlertidigt eller permanent uden varsel.

MSC er ikke ansvarlig for nogen former for tab eller skade, der opstår i eller uden for aftaleforhold eller på anden måde, hvis webstedet er utilgængeligt eller spærret, uanset grunden til dette.

Immaterielle rettigheder

MSC er ejer eller licensindehaver af alle immaterielle rettigheder på webstedet og/eller har tilladelse til at gengive sådanne rettigheder, herunder (men ikke begrænset til) infografikken og teksten, grafikbilleder og lyd og videomateriale. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du må udskrive eller downloade oplysninger eller materialer fra webstedet, forudsat at:

(a) ophavsrettighederne og andre immaterielle rettigheder også udskrives, kopieres og/eller downloades sammen med oplysningerne eller materialet;

(b) du ikke modificerer eller ændrer oplysningerne eller materialet fra webstedet på nogen måde; og

(c) oplysningerne eller materialet ikke bruges på en måde, som kan skade MSC's omdømme eller MSC's muligheder for at nå organisationens mål.

Uden forudgående skriftligt samtykke fra MSC må du ikke:

(a) indarbejde eller integrere oplysninger eller materialer fra webstedet i arbejder, publikationer eller udsendelser (i trykt kopi eller elektronisk form);

(b) bruge oplysninger eller materiale fra webstedet til kommercielle formål; eller

(c) gengive, dele, transmittere, publicere eller offentliggøre dele af oplysningerne eller materialet på webstedet.

Links til tredjepartswebsteder

Hvis webstedet indeholder links til et websted, der drives af en tredjepart, er disse links kun medtaget som en oplysning til dig. Der kan gælde separate vilkår og betingelser for brug og persondatapolitikker for disse tredjepartswebsteder. MSC har ingen kontrol med de oplysninger og det materiale, der er tilgængeligt på tredjepartswebsteder. MSC er ikke ansvarlig for sådanne tredjepartswebsteder eller for nogen former for tab eller skader, der opstår som følge af din brug af disse websteder.

Oprettelse af links til webstedet

Du må oprette links til webstedet, hvis du gør det på en måde, der er fair og lovlig, og som ikke er vildledende. MSC forbeholder sig dog ret til at trække enhver tilladelse til at oprette links til webstedet tilbage uden varsel.

MSC kan ikke garantere, at dette websted er fri for enhver form for virus eller tekniske defekter, og MSC tager ikke ansvaret for tekniske problemer, der opstår i forbindelse med brugen af dette websted.

Jurisdiktion og gældende lov

Retten i England er eneste jurisdiktion i forbindelse med krav, der opstår i forbindelse med eller er relateret til din brug af webstedet. Alle tvister eller krav vedrørende vilkårene og betingelserne for webstedet eller deres emne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.