Sektion

Synliggør din virksomheds indsats for bæredygtighed

MSC-mærket på fiske- og skaldyrsprodukter er et tydeligt signal til forbrugerne om, at din butik og virksomhed bakker op om bæredygtigt fiskeri. MSC-mærket er det mest udbredte og anderkendte mærke for bæredygtige fisk og skaldyr. Det er derfor en klar markering af, at din butik og virksomhed går ind for bæredygtige metoder for fangst og levering af fisk og skaldyr.

Forbrugerundersøgelser

En uafhængig forbrugerundersøgelse udført for MSC* har vist, at MSC-mærket kan øge et varemærkes værdi, fordi det knytter dets budskab om bæredygtighed til varemærkets brand. Da deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om deres holdning til et varemærke med MSC-mærkede produkter, var 69 procent eller flere enige i følgende:

  • Varemærket er en ansvarlig virksomhed
  • Varemærket bekymrer sig om fiskebestandenes fremtid
  • Svarpersonerne havde en mere positiv holdning til varemærket
  • Svarpersonerne var mere tilbøjelige til at købe produktet
  • Svarpersonerne belønner en ansvarlig virksomhed, når de køber produktet

(* Undersøgelse fra Two Minds, december 2008 – 800 svarpersoner fra USA, Storbritannien, Tyskland og Japan)

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte marketing@msc.org

Bliv certificeret

Hvis du vil vide, hvordan din virksomhed bliver MSC-certificeret, så kontakt det nærmeste MSC-kontor eller send en mail til ecolabel@msc.org.